Wednesday, February 9, 2011

Mhasa —Jatra.

 कल्याण  स्थानकातील वेळा पत्रक.
 कल्याण - पिम्पळ्नेर (आळेफाटानगर मार्गे)

कर्जत - धुळे  बस.(चौक, धन फाटा, पनवेल, कल्याण, मालेगाव मार्गे)


 शांत, निवांत हा  .टी चा प्रवास.

एसटी च्या दारावरील सूचना!
 

 म्हसा येथील जत्रे साठी  आलेल्या  भाविकान
रा. . महामंडळाने उभारलेला  तंबू.

 मुरबाड स्थानकातील विविध सूचना


पैठण - बोईसर (शेवगावतिसगाव, नगर, आळेPहाटा, वाडा, मनोर मार्गे )
 बोरीवली - नगर ( भिवंडी, कल्याणआळेफाटा मार्गे)

 मुरबाड स्थानकातील  सूचना


1 comment:

  1. Which is the bus in the fourth pic ?
    Also why does the Karjat-Dhule bus come ulta to Panvel-Kalyan-Shahapur, instead of going Karjat-Murbad-Shahapur

    ReplyDelete